0

Kvarsebovägen 159 | 618 93 Kolmården | Östergötland

T: 070-3425668 | qvarsebokaffe@gmail.com

© 2018 by Qvarsebo Kaffe Ltd. Proudly created with Wix.com

’’Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’

Dessa tre cirklar är vad vi utgår ifrån i vårt företag. Människorna vi tänker på i första hand är kaffebönderna i respektive ursprungsland. Genom att köpa kaffe från säkra leverantörer som garanterar att pengarna går tillbaka till bönderna hjälper vi till att bygga upp både ekonomin och demokratin i länderna. Jorden är även den en viktig del i företaget. Vi arbetar mot att ha så många organiskt odlade kaffen som möjligt i vårt utbud.

EKONOMIN

Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens möjlighet att hinna återskapa uttagna resurser

MÄNNISKORNA

Utvecklingen ska ta hänsyn till aspekter som demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet, folkhälsa, integration

JORDEN

Ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö

Vi är medlemmar i:

FTI - Förpacknings & tidnings insamlingen.

SCA - Specialty Coffee Association