HÅLLBAR UTVECKLING

’’Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’

Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens möjlighet att hinna återskapa uttagna resurser

MÄNNISKORNA

Utvecklingen ska ta hänsyn till aspekter som demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet, folkhälsa, integration

EKONOMIN

Ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö

JORDEN

Vi är medlemmar i:

FTI - Förpacknings & tidnings insamlingen.

SCA - Specialty Coffee Association

Vi är medlemmar i:

SCA - Speciality Coffee Assocciation

ladda ned.png

Vi är medlemmar hos:
SMAK-Certifierang av ekologiska livsmedel

Vårt arbete är att hela tiden tänka ur ett miljö perspektiv, vilket i vissa fall kan vara väldigt utmanande.

 

Vårt nuvarande mål är att investera i en el-bil så att våra leveranser kan bli grönare. 

I vår verksamhet försöker vi också att hitta lättare sätt att sortera och bättre material att använda oss utav både i produktion och i service till kund/gäst. 

Vår dröm och vision är att göra en knutpunkt där lokala handlare kan sälja sina varor via oss och att förbipasserande kan ladda sin elbil med el från solcellerna på taket medan de dricker en rykande god kopp kaffe som producerats under optimala förhållanden.