Två kvinnor plockar kaffebönor på kaffefarmen El Balcon, La Palma Central

Kaffebönder & Kaffebönor

Duktiga kaffebönder är beroende av bra kaffebönor. Och bra kaffebönor är beroende av duktiga kaffebönder. Därför väljer vi noggrant ut vilka kaffebönder som vi samarbetar med. Vi vill ju såklart ha de bästa kaffebönorna och kaffebönderna. 

Hand som håller i kaffebär

Hållbar utveckling

Vårt arbete är att hela tiden tänka ur ett miljöperspektiv. Det innebär både kreativitet och utmaningar.

 

Vi försöker ständigt att göra vår verksamhet mer miljövänlig genom att erbjuda ekologiskt kaffe, fika på lokala råvaror, bättre material och genom att återvinna. För att erbjuda miljövänligare leveranser har vi även investerat i en el-cykel och har som mål att investera i en el-bil.

Vår vision är att Qvarsebo Kaffe ska bli en knutpunkt där lokala handlare kan sälja sina varor, där förbipasserande kan ladda sin elbil med el från caféets solceller medan de dricker en schysst kopp kaffe.

  • Människa

    Utvecklingen ska ta hänsyn till aspekter så som demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet, folkhälsa och integration.

  • Jord

    Produktion av varor och tjänster får inte utmana ekosystemens möjlighet att hinna återskapa uttagna resurser.

  • Ekonomi

    Ekonomisk tillväxt ska bidra till ett rättvisare och mer jämlikt samhälle. Det ska inte bidra till att förstöra vår miljö.

2019.09.20_El Balcon, La Palma Central,

Kaffeagronom Marjorie berättar om odling

“The finns inte bra eller dåligt kaffe. Men det finns kaffe med hög kvalitet och kaffe med låg kvalitet."

Läs mer om Majories arbete med kaffe här.

Kvarsebovägen 159 | 618 93 Kolmården | Sverige

Telefon: 070 342 56 68 | qvarsebokaffe@gmail.com

© Qvarsebo Kaffe

Hemsida gjord av Charlotta Duse